M T W T F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 /pl/calendar/ajax_lista/2018-12-13 3 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Gminy i Miasta Powiatu Mińskiego:

 • Mińsk Mazowiecki (miasto)
 • Sulejówek
 • Cegłów
 • Dębe Wielkie
 • Dobre
 • Halinów
 • Jakubów
 • Kałuszyn
 • Latowicz
 • Mińsk Mazowiecki (gmina)
 • Mrozy
 • Siennica
 • Stanisławów
bip newsletter

Organizacje pozarządowe widziane oczami społeczeństwa

Dodano: 2011-12-07, odsłon: 2271W 2010 roku w Polsce zarejestrowanych było 71 tys. stowarzyszeń i 12 tys. fundacji . Poza nimi działa także wiele innych organizacji pozarządowych w innej formie organizacyjnej. Co o tak licznym trzecim sektorze wiedzą i myślą Polacy?

 

W 2010 roku w Polsce zarejestrowanych było 71 tys. stowarzyszeń i 12 tys. fundacji . Poza nimi działa także wiele innych organizacji pozarządowych w innej formie organizacyjnej. Co o tak licznym trzecim sektorze wiedzą i myślą Polacy? Przeciętny Polak zdanie o NGO wyrabia sobie w oparciu o informacje przedstawiane w mediach. Nadal jedynie niewielka grupa osób, może bazować na bezpośrednich doświadczeniach z trzecim sektorem

 

Znajomość pojęć i działań


Znaczna część polskiego społeczeństwa jedynie w niewielkim stopniu potrafi wskazać działania, którymi zajmują się organizacje pozarządowe. W 2010 roku skorzystanie z usług lub produktów trzeciego sektora zadeklarowało tylko 25% respondentów .


1/3 ankietowanych uznała, że zna pojęcie „organizacja pozarządowa” i rozumie jej znaczenie. 30% osób zetknęło się z tym terminem, ale nie zna jego znaczenia. Jedynie 5% respondentów zna i rozumie pojęcie „trzeci sektor”, a 13% miało z nim do czynienia.


Okazuje się, że dużym problemem dla Polaków są same pojęcia organizacji pozarządowej
i trzeciego sektora. W sytuacji, gdy osoba pytana jest już o konkretną organizację, okazuje się już, że w 2010 roku jedynie 16% osób nie miało styczności z NGO. Jest to wyraźna poprawa, gdyż w 2009 roku na brak styczności wskazało 22%. Świadczy to o wzroście świadomości prowadzonych przez trzeci sektor działań wśród społeczeństwa. 


Znajomość organizacji pozarządowych w Polsce jest niska. Najpowszechniej kojarzoną organizacją jest bezsprzecznie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Większość społeczeństwa rozpoznaje samą akcję, ale często nie kojarzy jej z działaniami trzeciego sektora. Informacje dotyczące rzeszy małych lokalnych organizacji nie docierają już do Polaków w tak dużym stopniu.

 

Ocena działania


Na podstawie wyników wielu badań przeprowadzanych rokrocznie przez Stowarzyszenie Klon/Jawor można stwierdzić, że polskie społeczeństwo nadal niejednoznacznie ocenia działalność organizacji pozarządowych. 


Opinia społeczeństwa polskiego na temat trzeciego sektora nie jest najlepsza, ale systematycznie ulega poprawie. W 2006 roku 26% respondentów uważało, że organizacje pozarządowe rozwiązują ważne problemy lokalne, a w 2010 roku już 36%. Ten wzrost wskazuje na dość systematyczną poprawę wizerunku trzeciego sektora w oczach społeczeństwa. Zaufanie do organizacji pozarządowych rośnie na poziomie lokalnym, ale na ogólnopolskim spada. W 2010 roku 48% Polaków uznało, że trzeci sektor ma niewielki wpływ na rozwiązywanie istotnych problemów ogólnokrajowych, a w 2008 było to 43%. 


Dzięki niskiemu poziomowi zaufania instytucjom państwowym wśród Polaków, w 2010 roku aż 56% respondentów określiło organizacje pozarządowe jako skuteczniejsze w udzielaniu pomocy niż państwowe. Zaufanie do organizacji pozarządowych także wzrosło na przestrzeni lat – w 2003 roku aż 63% respondentów uznało, że w organizacjach pozarządowych często dochodzi do nadużyć, a w 2010 roku już 48%. Coraz mniej osób określa organizacje pozarządowe jako niefachowe czy źle zorganizowane.

Stereotyp


Stereotypy pojawiają się we wszystkich sferach życia. Bez problemu można znaleźć stereotyp dotyczący charakterystyki trzeciego sektora w Polsce. Odpowiadająca stereotypowi organizacja pozarządowa jest rozpoznawalną w mediach fundacją, która zatrudnia szereg specjalistów. Najczęściej ma ona swoją siedzibę w stolicy państwa. Posiada duży budżet, przede wszystkim dzięki środkom z dotacji unijnych. Ponadto, organizacja ta ściśle współpracuje z administracją publiczną i biznesem, a także działa na skalę ogólnokrajową. Stereotypy mają jednak to do siebie, że uproszczają rzeczywistość i tuszują prawdę. 

 

Sfera działania

Polakom wydaje się, że w Polsce funkcjonuje najwięcej organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną i usługami socjalnymi. W rzeczywistości stanowią one jedynie 7% całego trzeciego sektora. Najwięcej w Polsce działa organizacji sportowych i rekreacyjnych - ponad 33% - oraz edukacyjnych i wychowawczych - 15%. Przekonanie Polaków można tłumaczyć dużą popularnością tematu pomocy społecznej w mediach, a także aktywnym działaniem kilku dużych organizacji w tej sferze. 


Ponadto, bazując na przekazach medialnych, znaczna część społeczeństwa zakłada, że większość organizacji pozarządowych w Polsce działa na skalę ogólnokrajową.


W rzeczywistości dominują organizacje funkcjonujące lokalnie, czyli tylko i wyłącznie na terenie danego województwa, powiatu, czy nawet gminy.

 

Typowa organizacja

Odrzucając stereotyp typowego przedstawiciela trzeciego sektora,  można wskazać cechy, które najlepiej scharakteryzują przeciętną organizację pozarządową w Polsce. Przede wszystkim jest ona mała i posiada niewielką liczbę aktywnie działających członków. Jej budżet jest niewielki i w dużym stopniu opiera się na opłatach członkowskich i różnego rodzaju grantach. Organizacja działa lokalnie. Wyjątek stanowią organizacje warszawskie, które zazwyczaj prowadzą działalność ogólnopolską ze względu na dobre ulokowanie. Przeciętna organizacja kontaktuje się i współpracuje głównie z lokalnymi mediami
i biznesami. 

 

Brak zaangażowania


Polacy nadal nie wiedzą wiele o organizacjach pozarządowych. Można wnioskować, że między innymi z tego powodu niewielki odsetek społeczeństwa wspiera trzeci sektor. 


Jedynie 16% Polaków angażuje się w działania wolontarystyczne na rzecz NGO. Liczba ta
z każdym rokiem rośnie, ale na tle innych państw europejskich, Polska nie wypada dobrze - wg European Social Survey z 2008 roku zajmuje wśród 28. badanych państw dopiero 18. miejsce.


 Ludzie tłumaczą swoją bierność przede wszystkim brakiem czasu. Na działalność wolontarystyczną można poświęcać jedynie kilkanaście godzin rocznie. Prawdziwym problemem jest nastawianie – ludzie wolą pomagać rodzinie, bliskim, a także w niewielkim stopniu ufają, że taka pomoc ma sens i może przynieść widoczne skutki. Od lat niski poziom zaufania społecznego i aktywności społecznej jest problemem w Polsce. Niezbyt duży poziom aktywności w tej sferze spowodowany jest zakorzenionymi jeszcze w poprzednim systemie socjo-kulturowym postawami i opiniami wśród społeczeństwa dotyczącymi relacji międzyludzkich i kooperacji. 


Nie można jednak powiedzieć, że Polacy nie pomagają organizacjom pozarządowym. Coraz więcej osób wspomaga materialnie trzeci sektor. Co drugi Polak wspiera materialnie, choćby raz w roku, jakąś inicjatywę pozarządową. Najczęściej jest to niestety jedynie pomoc jednorazowa – datek w trakcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.


Coraz więcej osób przekazuje 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego –
w 2010 roku zrobił to co trzeci uprawniony do tego podatnik. Od 2008 roku ten mechanizm jest znacznie prostszy – podatnik jedynie wskazuje organizację, nie musi już sam dokonywać wpłaty na jej konto, robi to urząd skarbowy.

 

Perspektywy


Stopień zakorzenienia organizacji pozarządowych w polskim społeczeństwie jest niski. Jednym z najważniejszych zadań, jakie ma przed sobą trzeci sektor jest poprawa jego wizerunku. W przeciwieństwie do społeczeństwa, organizacje pozarządowe dobrze oceniają swój wizerunek. Nie rozumieją, że nie docierają ze swoim przesłaniem do ludzi i często są niezauważane. Przedstawiciele trzeciego sektora musza dążyć do zmiany postawy społeczeństwa względem nich, współpracy z nimi, a także zwiększania świadomości istoty i celu ich istnienia. Dzięki aktywnym działaniom promocyjnym organizacji, może dojść do zwiększenia zaangażowania społeczeństwa polskiego w postaci wolontariatu, datków, przekazywania tzw. 1% podatku i nie będzie ona miała charakteru jednorazowego, lecz systematyczny.

 

Bibliografia

 • 1.    Herbst J., Przewłocka J., Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2010, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011
 • 2.    Gumkowska M., Herbst J., Radecki P., Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2008, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2009
 • 3.    Przewłocka J., Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: wolontariat, filantropia, 1%. Raport z badań, Stowarzyszeni Klon/Jawor, Warszawa 2011
 • 4.    Przewłocka J., Polskie Organizacje Pozarządowe. Najważniejsze pytania, podstawowe fakty, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011
 • 5.    http://investinpomerania.pl/files/13/189/85_bariery_rozwoju_przedsiebiorczosci_spolecznej_w_polsce_w_swietle_kultury_organizacyjnej_iii_sektora_2006.pdf; 24.11.2011
 • 6.    http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/675552.html; 24.11.2011
 • 7.    http://civicpedia.ngo.pl/ngo/686707.html; 24.11.2011
 • 8.    http://civicpedia.ngo.pl/ngo/678130.html; 24.11.2011
 • 9.    http://civicpedia.ngo.pl/ngo/677356.html; 24.11.2011
 • 10.     http://civicpedia.ngo.pl/ngo/666758.html; 24.11.2011
 • 11.    http://civicpedia.ngo.pl/ngo/618102.html; 24.11.2011
 • 12.    http://civicpedia.ngo.pl/ngo/611352.html; 24.11.2011Wyślij znajomemu:


Imię i nazwisko :
Adres e-mail nadawcy :
Adres e-mail odbiorcy :
Komentarz :

dodaj artykuł


Autor *
Tytuł *
Zajawka *
Tekst *
Kod *