M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 /pl/calendar/ajax_lista/2018-07-15 3
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Gminy i Miasta Powiatu Mińskiego:

 • Mińsk Mazowiecki (miasto)
 • Sulejówek
 • Cegłów
 • Dębe Wielkie
 • Dobre
 • Halinów
 • Jakubów
 • Kałuszyn
 • Latowicz
 • Mińsk Mazowiecki (gmina)
 • Mrozy
 • Siennica
 • Stanisławów
bip newsletter

Lista artykułów


 • Likwidacja NGO - 2012-05-21

  Żadna organizacja nie jest zakładana raz na zawsze. Oczywiście przyjmuje się, że powołując podmiot do życia, spodziewamy się długiego funkcjonowania. Przez cykl życia organizacji rozumie się pewną sekwencję następujących po sobie etapów. W każdym z nich zachodzą określone wydarzenia, zmiany, przekształcenia o charakterze ilościowym i jakościowym. Determinanty tych zmian mogą mieć charakter zarówno wewnętrzny (pochodzące z wnętrza firmy) jak i zewnętrzny (siły występujące w otoczeniu).
 • Jak założyć fundację? - 2012-05-21

  Fundacja jest organizacją pozarządową, która może być zakładana dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej. 
 • Jak założyć stowarzyszenie? - 2012-05-21

  Stowarzyszenie jest to organizacja społeczna powoływana przez grupę osób skupionych wokół wspólnego celu, mająca wspólne zainteresowania.
 • Fundusze europejskie - 2012-05-21

  Fundusze Unii Europejskie są to wyodrębnione zasoby środków pieniężnych przeznaczonych na określone cele publiczne, które pozwalają zrealizować poszczególne polityki Unii oraz stanowią instrumenty finansowe tych polityk.  
 • Czym są organizacje pozarządowe? - 2012-05-21

  Na co dzień możemy spotkać się z pojęciem organizacja pozarządowa, ale czy na pewno wiemy, co się pod nim kryje? W poniższym artykule postaramy się przybliżyć nieco tematykę związaną z organizacjami pozarządowymi - ich charakterem oraz problematyką.


dodaj artykuł