M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 /pl/calendar/ajax_lista/2018-07-15 3
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Gminy i Miasta Powiatu Mińskiego:

 • Mińsk Mazowiecki (miasto)
 • Sulejówek
 • Cegłów
 • Dębe Wielkie
 • Dobre
 • Halinów
 • Jakubów
 • Kałuszyn
 • Latowicz
 • Mińsk Mazowiecki (gmina)
 • Mrozy
 • Siennica
 • Stanisławów
bip newsletter

Lista artykułów


 • Tworzenie i zarządzanie grupą projektową - 2012-05-14

  Organizacje pozarządowe swoją pracę opierają głównie o realizację projektów. Wyrażają one cele i zadania oraz służą realizacji funkcji danej NGO. Specyfika projektów zależy przede wszystkim od obszaru funkcjonowania jednostki. Inne projekty będzie realizował podmiot zajmujący się promocją turystyczno-rekreacyjną a inne zajmujący się pomocą społeczno-socjalną.  
 • Zarządzanie projektami w organizacjach pozarządowych - 2012-02-27

  Organizacje pozarządowe poprzez swoje działanie zobowiązują się do zrealizowania określonego celu społecznego. Może on przyjąć dowolną postać i dotyczyć każdego zagadnienia. Definiuje go sama jednostka NGO, przyjmując jego osiągnięcie za swój najważniejszy priorytet.
 • Metody gromadzenia danych do działań ewaluacyjnych - 2012-02-16

  Głównym instrumentem służącym osiąganiu przez organizacje III sektora wytyczonych celów społecznych są projekty. Mianem projektu, w przypadku jednostek pozarządowych, można określić przedsięwzięcie realizowane w ramach określonej organizacji NGO, które jest nowe, nietypowe, odmienne od działań rutynowych, takie, z którym jednostka ma styczność pierwszy raz. Każde takie przedsięwzięcie powinno być monitorowane w chwili rozpoczęcia, w trakcie prac oraz po ich zakończeniu.
 • Dobry plan kluczem do sukcesu - 2011-12-06

  Podstawą działania organizacji pozarządowej jest dążenie do wypełniania jej misji. Najlepszym sposobem na to jest realizacja projektów, które pomogą rozwiązać problemy odbiorców danej organizacji. Projekt nie jest realizowany z dnia na dzień. Aby w ogóle doszło do jego realizacji, konieczne jest stworzenie dobrego planu. Faza planowania ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu każdym projektem. Im więcej czasu organizacja poświęci na planowanie i przygotowanie projektu, tym łatwiejsza będzie jego realizacja.
 • Ewaluacja projektów - 2011-12-06

  Każda organizacja pozarządowa poprzez swoją działalność dąży do zaspokojenia występującej w danej społeczności lokalnej potrzeby. W tym celu definiuje cel społeczny, który wyznacza kierunek działania, określa potrzebne zasoby oraz opisuje metody, jakie zostaną zastosowane. Staje się on najważniejszym priorytetem działania oraz nabiera znaczenia strategicznego zarówno dla jednostki III sektora, jak i interesariuszy.


dodaj artykuł