M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 /pl/calendar/ajax_lista/2018-07-15 3
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Gminy i Miasta Powiatu Mińskiego:

 • Mińsk Mazowiecki (miasto)
 • Sulejówek
 • Cegłów
 • Dębe Wielkie
 • Dobre
 • Halinów
 • Jakubów
 • Kałuszyn
 • Latowicz
 • Mińsk Mazowiecki (gmina)
 • Mrozy
 • Siennica
 • Stanisławów
bip newsletter

Lista artykułów


 • Współpraca wewnątrz trzeciego sektora - 2012-05-14

  Organizacja pozarządowa działając, w osamotnieniu napotka na wiele problemów na drodze do sukcesu. Dobre wykonywanie działań wymaga współpracy z wieloma podmiotami.  
 • NGO w Polsce - 2012-05-14

  NGO-sy (non-governmental organizations) zaczęły powstawać w Polsce w tym samym czasie, co w innych państwach europejskich, ale z powodów politycznych nie mogły działać tak, jak powinny. Wraz z transformacją ustrojową w Polsce przyszła mentalna przemiana społeczeństwa i rozwój trzeciego sektora.  
 • "Prawo w NGO" jako przykład publikacji poświęconej prawnym aspektom prowadzenia NGO - 2012-05-14

  Szkolenie jest nieodłącznym elementem procesu doskonalenia pracowników zatrudnionych w danej organizacji. Poszerzanie wiedzy i umiejętności jest w dzisiejszych czasach niezbędne do prowadzenia skutecznych i efektywnych działań społecznych.    
 • Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim - 2012-05-14

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim jest organizacją, która działa na polu pomocy społecznej, polityki prorodzinnej i wspierania osób niepełnosprawnych. Swoim działaniem obejmuje teren powiatu mińskiego, a jej siedziba znajduje się w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Konstytucji 3-ego Maja 16.  
 • Tworzenie i zarządzanie grupą projektową - 2012-05-14

  Organizacje pozarządowe swoją pracę opierają głównie o realizację projektów. Wyrażają one cele i zadania oraz służą realizacji funkcji danej NGO. Specyfika projektów zależy przede wszystkim od obszaru funkcjonowania jednostki. Inne projekty będzie realizował podmiot zajmujący się promocją turystyczno-rekreacyjną a inne zajmujący się pomocą społeczno-socjalną.  
 • Zwolnienie organizacji pożytku publicznego od podatków i opłat - 2012-05-14

  Jednym z przywilejów przyznanych organizacjom pożytku publicznego jest ustanowione przepisem art. 24 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) zwolnienie od
 • "Marketing społeczny dla NGO. Jak skutecznie budować relację z biznesem i tworzyć kampanie społeczne?" - 2012-04-05

  Każda organizacja pozarządowa, bez względu na rodzaj czy wielkość, w momencie swojego powstania definiuje cel społeczny, który będzie przyświecał jej działalności. Wszystkie inicjatywy przeprowadzane przez daną NGO powinny być podporządkowane osiągnięciu określonego wcześniej celu.
 • Aktywizacja zawodowa grupy 50+ na terenie powiatu mińskiego - 2012-04-05

  Problem starzenia się dotyka wiele sfer ludzkiej działalności. Spadek efektywności działania, większa absencja w miejscu pracy, konieczność leczenia to tylko niektóre z problemów, które dotykają ludzi zbliżających się do wieku 50+. Głównym problemem jest powrót do życia zawodowego lub podjęcia jakiejkolwiek pracy we wspomnianym przedziale wiekowym. Większość firm, na miejsce takich pracowników, zatrudnia młodsze osoby lub likwiduje stanowiska pracy dotychczas przez nie zajmowane.
 • Prawne formy sprawowania nadzoru nad organizacjami pozarządowymi - 2012-03-20

  Wszystkie organizacje działające na terenie danego państwa można sklasyfikować w trzech grupach. Pierwszą z nich tworzą instytucje rządowe i organa administracji publicznej. Do drugiej zalicza się wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa nastawione na zysk, nazywane również for-profit. Są to jednostki biznesowe oraz sektor prywatny. Organizacje III sektora to jednostki niezależne od organów administracji publicznej.
 • Fenomen mechanizmu 1% - 2012-03-13

  W 1996 roku na Węgrzech powstał i został wprowadzony nowy sposób pomocy organizacjom pozarządowym. Pomysł został bardzo dobrze przyjęty przez społeczeństwo i z czasem zaczęły korzystać z niego także inne europejskie państwa, w tym Polska. Jaki to sposób pomocy? Oczywiście, mechanizm 1% podatku dochodowego. To dzięki jego istnieniu od 2004 roku w Polsce stale rośnie liczba NGO-sów posiadających status organizacji pożytku publicznego (OPP).


dodaj artykuł