M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 /pl/calendar/ajax_lista/2018-07-15 3
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Gminy i Miasta Powiatu Mińskiego:

 • Mińsk Mazowiecki (miasto)
 • Sulejówek
 • Cegłów
 • Dębe Wielkie
 • Dobre
 • Halinów
 • Jakubów
 • Kałuszyn
 • Latowicz
 • Mińsk Mazowiecki (gmina)
 • Mrozy
 • Siennica
 • Stanisławów
bip newsletter

Lista artykułów


 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji pozarządowej - 2012-03-13

  Każda organizacja pozarządowa skupia swoje wysiłki i działania wokół wprowadzania w życie wyznaczonej sobie misji. Czy do jej realizacji wystarczy charyzmatyczny lider, dobry pomysł i odpowiednie środki finansowe? Nie. Sukces organizacji możliwy jest dzięki ludziom zaangażowanym w jej funkcjonowanie, czyli członkom, pracownikom, wolontariuszom. Aby z pracy ludzi korzystali beneficjenci, organizacja i oni sami, konieczna jest dobra strategia zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Partnerstwo lokalne na terenie powiatu Mińsk Mazowiecki - 2012-03-13

  Aby zrozumieć, dlaczego partnerstwo lokalne jest przykładem dobrej praktyki, należy najpierw wyjaśnić pojęcie owego partnerstwa. Zatem jest to inicjatywa budowania trwałej współpracy między instytucjami samorządowymi, lokalnymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami infrastruktury oraz społecznością lokalną na rzecz ożywienia gospodarczego oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. 
 • "Finanse w NGO" przykładem publikacji poświęconej zarządzaniu środkami pieniężnymi w NGO - 2012-03-13

  Organizacja świadoma wartości, jakie zasoby ludzkie mogą do niej wnieść, trwale w nie inwestuje. Działania takie jak: organizacja szkoleń, kursów doszkalających, czy popularyzacja samokształcenia powinny być wpisane w strategie danej jednostki w sferze odnoszącej się do pracowników. 
 • Czym jest publikacja szkoleniowa? - 2012-03-13

  Każdą organizację, bez względu na rodzaj, typ czy rozmiar, tworzą ludzie. To właśnie ich wiedza, umiejętności, zdolności, cechy osobowościowe i wyznawane wartości budują obraz jednostki na zewnątrz. 
 • Pakiety szkoleniowe T-KIT - 2012-03-13

  Szkolenie to działanie prowadzące do nabycia nowego pakietu wiedzy, umiejętności, wykształcenia nowych postaw, przyjęcia nowych wartości. Związane jest z rozwojem osobistym danej jednostki. W odniesieniu do NGO może przybrać dwa kierunki.
 • Zarządzanie projektami w organizacjach pozarządowych - 2012-02-27

  Organizacje pozarządowe poprzez swoje działanie zobowiązują się do zrealizowania określonego celu społecznego. Może on przyjąć dowolną postać i dotyczyć każdego zagadnienia. Definiuje go sama jednostka NGO, przyjmując jego osiągnięcie za swój najważniejszy priorytet.
 • Metody gromadzenia danych do działań ewaluacyjnych - 2012-02-16

  Głównym instrumentem służącym osiąganiu przez organizacje III sektora wytyczonych celów społecznych są projekty. Mianem projektu, w przypadku jednostek pozarządowych, można określić przedsięwzięcie realizowane w ramach określonej organizacji NGO, które jest nowe, nietypowe, odmienne od działań rutynowych, takie, z którym jednostka ma styczność pierwszy raz. Każde takie przedsięwzięcie powinno być monitorowane w chwili rozpoczęcia, w trakcie prac oraz po ich zakończeniu.
 • Organizacje pozarządowe widziane oczami społeczeństwa - 2011-12-07

  W 2010 roku w Polsce zarejestrowanych było 71 tys. stowarzyszeń i 12 tys. fundacji . Poza nimi działa także wiele innych organizacji pozarządowych w innej formie organizacyjnej. Co o tak licznym trzecim sektorze wiedzą i myślą Polacy?
 • Zbiórka publiczna - 2011-12-06

  Organizację zbiórek publicznych reguluje ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162, z późn. zm.). Z jej przepisów wynika, iż wszelkie publiczne zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze na pewien z góry określony cel wymaga uprzedniego pozwolenia władzy. 
 • Nieodpłatne informowanie o działalności pożytku publicznego w mediach publicznych - 2011-12-06

  Zgodnie z postanowieniem przepisu art. 26 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), publiczna telewizja oraz radio umożliwiają organizacjom pożytku publicznego nieodpłatne informowanie o ich działalności.


dodaj artykuł