M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 /pl/calendar/ajax_lista/2018-07-15 3
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Gminy i Miasta Powiatu Mińskiego:

 • Mińsk Mazowiecki (miasto)
 • Sulejówek
 • Cegłów
 • Dębe Wielkie
 • Dobre
 • Halinów
 • Jakubów
 • Kałuszyn
 • Latowicz
 • Mińsk Mazowiecki (gmina)
 • Mrozy
 • Siennica
 • Stanisławów
bip newsletter

Lista artykułów


 • Wyzwania na przyszłość, czyli jak pokonać bariery współpracy. - 2011-11-29

  Polskie prawo nakłada na samorządy obowiązek współpracy z organizacjami tworzącymi tzw. III sektor. Grupę tą tworzą przede wszystkim stowarzyszenia i fundacje, ale można też zakwalifikować do niej takie podmioty jak: Ochotnicze Straże Pożarne, organizacje społeczne (np. komitety rodzicielskie czy koła łowieckie), związki zawodowe, jednostki wyznaniowe itd. Przy takim założeniu liczba organizacji NGO przekroczyłaby 100 tys. (dane za rok 2010).
 • Model roszczeniowy - oczekiwania NGO i samorządów a obowiązujące przepisy prawne - 2011-11-29

  Cykl życia organizacji składa się z kilku etapów. Pierwszym krokiem jest powstanie, założenie jednostki przez jej właściciela, którego można określić mianem fundatora. Faza młodości cechuje się wzrostem i ekspansją podmiotu. Przedsiębiorstwo buduje swoją tożsamość, wypracowuje specjalizacje w swojej dziedzinie funkcjonowania oraz powiększa rozmiary. Osiągnięcie dojrzałości przejawia się stabilizacją organizacyjnego życia. 
 • Wolontariusz pilnie poszukiwany! - 2011-11-29

  Rok 2011 to m.in. Międzynarodowy Rok Lasów, Międzynarodowy Rok Chemii, Rok Czesława Miłosza czy Rok Marii Skłodowskiej-Curie. Z perspektywy organizacji pozarządowych znaczenie ma jednak fakt, iż Komisja Europejska ogłosiła go Europejskim Rokiem Wolontariatu i Aktywności Obywatelskiej. Taka decyzja wskazuje na próbę rozpowszechnienia idei wolontariatu i zwiększenia społecznego zaangażowania osób, zamieszkujące głównie te państwa europejskie, które dotychczas nie wykazywały dużej aktywności w tej sferze. Do tej grupy należy zaliczyć obywateli Polski.
 • Wiarygodna informacja na wagę złota - 2011-11-29

  Jak założyć organizację pozarządową? Gdzie się zarejestrować? Skąd wziąć fundusze? Jak znaleźć sponsora? Jakie organizacja ma prawa i obowiązki? Jak prowadzić księgowość? To jedynie kilka spośród wielu pytań, które zadają sobie organizacje pozarządowe – te już istniejące i te, które mają powstać. Gdzie znaleźć na nie odpowiedzi? Co ważniejsze – gdzie znaleźć poprawne odpowiedzi? W Polsce nadal duża liczba organizacji pozarządowych ma problem z dotarciem do wiarygodnych informacji niezbędnych dla ich funkcjonowania.
 • Model racjonalny - zimne kalkulacje czy ciepłe stosunki? - 2011-11-29

  O współpracy można mówić w odniesieniu do teoretycznie każdego aspektu życia codziennego. Wspólne działanie przynosi wiele korzyści i pozwala na szybsze, a co za tym idzie, efektywniejsze wykonywanie chociażby wyznaczonych sobie samemu zadań. 
 • Model partnerski i podmiotowy - znaczenie zasobów ludzkich we współpracy NGO-samorząd - 2011-11-29

  Według danych dostarczonych przez Rejestr Gospodarki Narodowej (REGON) liczbę organizacji pozarządowych na rok 2010 szacuje się na około 83 tysiące. Zawiera się w tym  12 tysięcy fundacji i 71 tysięcy stowarzyszeń. Gdyby dodać do tego Ochotnicze Straże Pożarne osiągnięto by wynik ponad 100 tysięcy takich podmiotów.
 • Model idealny - czy na pewno? - 2011-11-29

  Każda organizacja, bez względu na wielkość, rodzaj czy formę prowadzonej działalności, dąży do zawiązywania współpracy z innymi podmiotami. Tworzenie takich powiązań jest niezbędne do utrzymania się na rynku czy osiągania satysfakcjonujących wyników.
 • Szkolić, czy nie szkolić? - 2011-11-29

  Organizacje pozarządowe napotykają na liczne przeszkody w sprawnym funkcjonowaniu. Brak stabilności finansowej, biurokracja, problemy ze znalezieniem funduszy i ludzi chętnych do bezinteresownej współpracy. To codzienność, z jaką musi zmagać się trzeci sektor. W rozwiązaniu lub zmniejszeniu skali tych problemów może pomóc uczestnictwo w odpowiednich szkoleniach. Ale tu pojawia się kolejny problem decyzyjny – czy szkolenia na pewno się opłacają?
 • Pieniądze - największy problem organizacji non profit - 2011-11-29

  Czy celem funkcjonowania organizacji pozarządowych jest zysk? Nie. Czy pieniądze są największym problemem trzeciego sektora? Tak. Zjednoczenie członków wokół wspólnego celu, entuzjazm, chęć działania i „zmieniania świata na lepszy” nie wystarczą, aby odnieść sukces.
 • Lider dziś - Lider jutro - 2011-11-29

  W Polsce w roku 2010 zarejestrowanych było 12 tys. fundacji i 71 tys. stowarzyszeń, czyli podmiotów należących do tzw. trzeciego sektora gospodarki - sektora organizacji pozarządowych [1] . Na czele każdej z tych organizacji stoi lider. Odpowiedni przywódca potrafi być głównym czynnikiem sprawczym na drodze do sukcesu. Wydawać by się mogło, że największym problemem jest znalezienie dobrego lidera. W rzeczywistości trudniejszym wyzwaniem jest walka z syndromem wypalenia się przywódcy.  


dodaj artykuł