M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 /pl/calendar/ajax_lista/2018-07-15 3
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Gminy i Miasta Powiatu Mińskiego:

 • Mińsk Mazowiecki (miasto)
 • Sulejówek
 • Cegłów
 • Dębe Wielkie
 • Dobre
 • Halinów
 • Jakubów
 • Kałuszyn
 • Latowicz
 • Mińsk Mazowiecki (gmina)
 • Mrozy
 • Siennica
 • Stanisławów
bip newsletter

Lista artykułów


 • Sprawozdawczość merytoryczna i finansowa w organizacji pozarządowej - 2012-05-21

  Organizacje pozarządowe działają w interesie publicznym i nie są nastawione na osiągnięcie zysku ekonomicznego. Mimo to, nałożono na nie szereg obowiązków, do których należy sporządzenie i ujawnienie sprawozdania z działalności organizacji.
 • Rola księgowych w organizacjach pozarządowych - 2012-05-21

  Zgodnie z ustawą o rachunkowości obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego mają wszystkie osoby prawne. Dotyczy on także wszystkich organizacji pozarządowych, niezależnie od ich wielkości, wysokości przychodów czy rodzaju prowadzonej działalności. Nawet bardzo mała organizacja, która opiera się na pracy wolontariuszy i nie zatrudnia żadnych pracowników lub nie ma żadnych przychodów ani kosztów w ciągu roku finansowego, ma obowiązek sporządzić bilans, rachunek wyników i informację dodatkową, wykazując w większości lub we wszystkich pozycjach kwoty zerowe. Z powyższego wynika, że w każdej organizacji niezbędna jest osoba zajmująca się księgowością jednostki.
 • Przekazywanie danych statystycznych w postaci sprawozdań SOF - 2012-05-21

  Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej poza sporządzaniem sprawozdań finansowych zobowiązane są również do przekazywania danych statystycznych w postaci sprawozdań rocznych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) o symbolach SOF-1 i SOF-4.
 • Polityka rachunkowości w organizacjach pozarządowych - 2012-05-21

  Każda działalność gospodarcza objęta jest obowiązkiem prowadzenia księgowości, nawet w uproszczonej formie. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku nie pomija w swoich wymaganiach organizacji pozarządowych. Organizacja pozarządowa, zgodnie z treścią ustawy, powinna opracować politykę rachunkowości, tj. zasady finansowe, na podstawie których prowadzi się księgi rachunkowe.
 • Badanie sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych - 2012-05-21

  Jakość informacji, które są dostarczane przez system rachunkowości w organizacji, a następnie prezentowane w postaci sprawozdań finansowych to obecnie centralny punkt zainteresowania wszystkich uczestników życia gospodarczego. Informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych organizacji pozarządowych mogą być zainteresowani zarówno ich założyciele, aktualni i przyszli sponsorzy, jak i jednostki organizujące przetargi. W związku z tym, warta zastanowienia jest kwestia poddania badaniu, przez biegłego rewidenta, rocznego sprawozdania finansowego jednostki.


dodaj artykuł