M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 /pl/calendar/ajax_lista/2018-07-15 3
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Gminy i Miasta Powiatu Mińskiego:

 • Mińsk Mazowiecki (miasto)
 • Sulejówek
 • Cegłów
 • Dębe Wielkie
 • Dobre
 • Halinów
 • Jakubów
 • Kałuszyn
 • Latowicz
 • Mińsk Mazowiecki (gmina)
 • Mrozy
 • Siennica
 • Stanisławów
bip newsletter

Lista artykułów


 • Wyzwania na przyszłość, czyli jak pokonać bariery współpracy. - 2011-11-29

  Polskie prawo nakłada na samorządy obowiązek współpracy z organizacjami tworzącymi tzw. III sektor. Grupę tą tworzą przede wszystkim stowarzyszenia i fundacje, ale można też zakwalifikować do niej takie podmioty jak: Ochotnicze Straże Pożarne, organizacje społeczne (np. komitety rodzicielskie czy koła łowieckie), związki zawodowe, jednostki wyznaniowe itd. Przy takim założeniu liczba organizacji NGO przekroczyłaby 100 tys. (dane za rok 2010).
 • Model roszczeniowy - oczekiwania NGO i samorządów a obowiązujące przepisy prawne - 2011-11-29

  Cykl życia organizacji składa się z kilku etapów. Pierwszym krokiem jest powstanie, założenie jednostki przez jej właściciela, którego można określić mianem fundatora. Faza młodości cechuje się wzrostem i ekspansją podmiotu. Przedsiębiorstwo buduje swoją tożsamość, wypracowuje specjalizacje w swojej dziedzinie funkcjonowania oraz powiększa rozmiary. Osiągnięcie dojrzałości przejawia się stabilizacją organizacyjnego życia. 
 • Model racjonalny - zimne kalkulacje czy ciepłe stosunki? - 2011-11-29

  O współpracy można mówić w odniesieniu do teoretycznie każdego aspektu życia codziennego. Wspólne działanie przynosi wiele korzyści i pozwala na szybsze, a co za tym idzie, efektywniejsze wykonywanie chociażby wyznaczonych sobie samemu zadań. 
 • Model partnerski i podmiotowy - znaczenie zasobów ludzkich we współpracy NGO-samorząd - 2011-11-29

  Według danych dostarczonych przez Rejestr Gospodarki Narodowej (REGON) liczbę organizacji pozarządowych na rok 2010 szacuje się na około 83 tysiące. Zawiera się w tym  12 tysięcy fundacji i 71 tysięcy stowarzyszeń. Gdyby dodać do tego Ochotnicze Straże Pożarne osiągnięto by wynik ponad 100 tysięcy takich podmiotów.
 • Model idealny - czy na pewno? - 2011-11-29

  Każda organizacja, bez względu na wielkość, rodzaj czy formę prowadzonej działalności, dąży do zawiązywania współpracy z innymi podmiotami. Tworzenie takich powiązań jest niezbędne do utrzymania się na rynku czy osiągania satysfakcjonujących wyników.


dodaj artykuł